BIBLIOGRĀFIJA 
PASAULĒ
Referāti par bibliogrāfiju IFLA kongresos:
Retha (MMM) Snyman  “Bibliographic control - is the current training still relevant?”
John McIlwaine “Bibliographical control: self-instruction from individualized investigations”
Mona Madsen “Teaching bibliography, bibliographical control, and bibliographical competence”

Citi materiāli par bibliogrāfiju:
Tang Shanhong “Knowledge Management in Libraries in the 21st Century”
Excerpts from International Standard ISO 690-2
Standarti par bibliogrāfisko aprakstu
MARC 21 Concise format for bibliographic data
Par Funkcionālajām prasībām bibliogrāfiskajam ierakstam
Functional requirements for bibliographic records
Bibliogrāfiskās rakstzīmes datu apmaiņai, transliterācija
Par projektu COBRA+
Par projektu BIBLINK
Apvienotās Karalistes nacionālā bibliogrāfija I
Apvienotās Karalistes nacionālā bibliogrāfija II
Apvienotās Karalistes bibliogrāfiskie standarti
Bibliogrāfisko datu licencēšana Apvienotajā Karalistē
Obligātais eksemplārs Apvienotajā Karalistē

| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |