Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Bibliogrāfijas sekcija
Pārskats par darbu:
1995.-1997.gads
1998.gads
1999.gads
2000.gads
2001.gads
Profesionālie 
braucieni
Tālākizglītība
Priekšsēdētāja Baiba Mūze

Bibliogrāfijas sekcija aktīvu darbu sākusi 1989.gadā līdz ar Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atjaunošanu. 

Sekcijas mērķis ir apvienot praktizējošos bibliogrāfus, lai kopīgi apzinātu un risinātu ar bibliogrāfiju saistītās problēmas.

Sekcijas galvenie darba virzieni:

  • sekmēt starptautisko bibliogrāfiskā apraksta standartu adaptēšanu un ieviešanu Latvijas bibliogrāfijas praksē;
  • sniegt metodisko palīdzību praktizējošajiem bibliogrāfiem aprakstu izveidē atbilstoši adaptētajiem starptautiskajiem standartiem;
  • apzināt un koordinēt bibliogrāfisko resursu izveidi Latvijā un sekmēt to pilnvērtīgu izmantošanu informacionālo pakalpojumu sniegšanā;
  • veicināt bibliogrāfisko datu apmaiņu Latvijā;
  • piedalīties bibliogrāfu tālākizglītībā.

| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |