Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Bibliogrāfijas sekcija
Profesionālie braucieni:
Vācija
1999. gada aprīlis
Nīderlande
2000. gada aprīlis-maijs
Somija
2001. gada aprīlis
Apvienotā Karaliste
2002. gada augusts
Pārskats par darbu:
1995.-1997.gads
1998.gads
1999.gads
2000.gads
2001.gads
Tālākizglītība
Par sekciju
Lai realizētu vienu no Bibliogrāfijas sekcijas galvenajiem uzdevumiem - sekmēt bibliogrāfu un citu bibliotēku darbinieku tālākizglītību, 2000.gada 22.-30.aprīlī sekcija organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Somijas bibliotēkām. Bibliotekāru atsaucība un ieinteresētība bija milzīga - 43 bibliotēku darbinieki piedalījās braucienā. Iepriecināja pašvaldību un bibliotēku vadītāju attieksme, finansiāli atbalstot savu darbinieku piedalīšanos, lai celtu kvalifikāciju.
Nedēļas laikā bija iespēja iepazīties ar 17 dažāda tipa bibliotēkām - zinātniskajām, akadēmiskajām un publiskajām bibliotēkām.
Brauciena maršruts tika ļoti veiksmīgi saplānots, lai Latvijas bibliotēku darbiniekiem būtu iespēja iepazīties ar Somijas kultūrizglītības koncepciju un bibliotēku sistēmu kopumā. Par to jāpateicas Helsinku Centrālās bibliotēkas Ārzemju projektu menedžerei KristinaiVirtanenei sadarbībā ar Vidzemes augstskolas bibliotēkas vadītāju Ilonu Buduli. Somijas bibliotēkās redzētais apliecināja ļoti pārdomātu valsts koncepciju informacionālo pakalpojumu sniegšanā un bibliotēku darbinieku augsto profesionalitāti.
Ļoti vērtīga bija Somijas akadēmisko bibliotēku konsorcija dalīšanās pieredzē par integrētās informācijas sistēmas izvēli un migrāciju uz sistēmu Voyager. Šī pieredze būs ļoti noderīga Latvijas bibliotekāriem, realizējot Valsts vienoto bibliotēku informācijas sistēmu.
Brauciena fotogrāfijas


Pieredzes braucienā apmeklētās Somijas bibliotēkas

23.aprīlis

1. Helsinku Ekonomikas skola (Helsinki School of Economics)
2. Helsinku pilsētas Centrālā bibliotēka (Helsinki city Library/main library)
3. The Cable Book Library
24.aprīlis
4. Helsinku bibliotēku apvienības Vikki publiskā bibliotēka un Vikki zinātniskā bibliotēka (Helsinki city library /Viikki library  and Viikki Science Library
5. Lahti pilsētas bibliotēka (Lahtis city library)
25.aprīlis
6. Tamperes pilsētas bibliotēka (Tampere city library)
7. Tamperes pilsētas bibliotēkas filiāle Mesikilā (Branch library in  Messukyla)
8. Tamperes Universitātes bibliotēka (Tampere University library)
26.aprīlis
9. Ivaskilas publiskā bibliotēka - Centrālās Somijas reģionālā bibliotēka (Jyvaskyla Public Library - Regional Library of Central Finland)
10. Ivaskilas Universitātes bibliotēka (The University library
27.aprīlis
11. Somijas Nacionālā depozitārijbibliotēka (The National Repository library)
12. Kuopio pilsētas bibliotēka (The Kuopio city library)
13. Kuopio Universitātes bibliotēka (The Kuopio University library)
28.aprīlis
14. Rovaniemi pilsētas bibliotēka (Rovaniemi City library)
15. Rovaniemi ciemata bibliotēka (Rovaniemi village library)
29.aprīlis
16. Lapzemes Universitātes Rovaniemi Universitātes centrālā bibliotēka (Lapland University of Rovaniemi University main library)
17. Lapzemes Universitātes Rovaniemi Universitātes Mākslas un dizaina bibliotēka (Lapland University of Rovaniemi University. The library of art and design)

| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |