Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas bibliotēkām
atpakaļ
 
Helsinki:
Viikki:
Lahti:
Jiveskile:
Rovaniemi: 

| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |