Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Bibliogrāfijas sekcija
Profesionālie braucieni:
Vācija
1999. gada aprīlis
Nīderlande
2000. gada aprīlis-maijs
Somija
2001. gada aprīlis
Apvienotā Karaliste
2002. gada augusts
Pārskats par darbu:
1995.-1997.gads
1998.gads
1999.gads
2000.gads
2001.gads
Tālākizglītība
Par sekciju
Kopprojekts "Bibliotēku sistēma Apvienotajā Karalistē"

Informācijas sabiedrībā radikāli mainījušās bibliotēku kā vadošo informācijas iestāžu loma un funkcijas, kas atspoguļotas nacionālajā programmā “Informātika” un Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas koncepcijā. Lai nodrošinātu izstrādātās koncepcijas realizāciju,  liela nozīme ir bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai. 

Latvijas Bibliotekāru biedrības Bibliogrāfijas sekcija un LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs 2002.gadā piedāvā iespēju jebkurai bibliotēkai piedalīties kopprojektā “Bibliotēku sistēma Apvienotajā Karalistē”, kura ietvaros paredzēts:

  • bezmaksas ievadlekcija LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrā par bibliotēku sistēmu un informācijas pakalpojumiem Apvienotajā Karalistē - lektors Apvienotās Karalistes informācijas speciālists,  Britu Padomes Baltijas valstīs direktors Kriss Edvards
  • Apvienotās Karalistes bibliotēku apmeklējums pieredzes gūšanai (340-350 Ls);
  • seminārs iegūtās pieredzes analīzei LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrā (izmaksas 6+PVN=7,08 Ls).


Projekta dalībnieki, kas sekmīgi piedalīsies visos projekta posmos, saņems LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra Apliecību. Ir arī iespēja piedalīties tikai braucienā. Gan ievadlekcijas norisē, gan braucienā piedalīsies tulki.

Par ievadlekciju un noslēguma semināru atbildīgā ir LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra direktore Iveta Gudakovska, kas ir viena no projekta realizētājiem.

Kopprojekts turpinās LBB Bibliogrāfijas sekcijas aizsākto programmu bibliotēku darbinieku tālākizglītībā. Kopš 1998.gada katru gadu tiek organizēta iepazīšanās ar kādas valsts bibliotēku sistēmu, informacionālajiem pakalpojumiem, kopkatalogiem, bibliotēku vienoto informācijas tīklu. Pieredze, kas gūta iepriekšējos braucienos Vācijā, Nīderlandē un Somijā, ir palīdzējusi attīstīt Latvijas bibliotēku informācijas sistēmu.

Brauciens paredzēts 2002.gada 16.-26.augustā, lai izmantotu iespēju apmeklēt izstādi Starptautiskās Bibliotēku asociāciju federācijas IFLA 68.ģenerālkonferences ietvaros Glāsgovā. Tajā iespējams iepazīties ar grāmatām, aparatūru, datu bāzēm, integrētajām sistēmām, drošības sistēmām, mēbelēm, telekomunikācijām u.c., kas nepieciešams bibliotēku darbā. Izstādes apmeklējums ir bez maksas.

Apvienotās Karalistes bibliotēku apmeklējumā tiks iekļautas dažāda veida bibliotēkas – publiskās, akadēmiskās, zinātniskās. Vairākās vietās paredzēts plānot vienlaicīgi akadēmiskās un publiskās bibliotēkas apmeklējumu, lai būtu iespēja dalībniekiem izvēlēties radniecīgākās bibliotēkas apmeklējumu un lai grupa kopumā iepazītos pēc iespējas ar vairākām bibliotēkām. Iecerētais maršruts (fails 5marsruts) šobrīd uzskatāms kā projekts. Maršruta plānošana tiek veikta sadarbībā ar Lafboro Universitātes lektori Inesi Auziņu-Smitu.

Brauciena nodrošināšanai izvēlēta tūrisma firma IMPRO, kuras pakalpojumi līdzšinējā sadarbībā ir atzīstami kā kvalitatīvākie. Pieredzes brauciena izmaksas plānotas apmēram 340-350 Ls (transporta izdevumi, naktsmītnes, veselības apdrošināšana uz ceļojuma laiku, grupas vadītāja pakalpojumi). Šajās izmaksās nav ierēķināta dienas nauda un muzeju vai citu objektu apmeklējums. Galējās izmaksas tiks precizētas atbilstoši dalībnieku skaitam, maršrutam un rezervētajām naktsmītnēm.
 

Brauciena dalībniekus lūdzu pieteikties projekta vadītājai Baibai Mūzei līdz š.g 15.maijam.
Uzaicinājuma veidlapa
 


| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |