Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Bibliogrāfijas sekcija
Profesionālie braucieni:
Vācija
1999. gada aprīlis
Nīderlande
2000. gada aprīlis-maijs
Somija
2001. gada aprīlis
Apvienotā Karaliste
2002. gada augusts
Pārskats par darbu:
1995.-1997.gads
1998.gads
1999.gads
2000.gads
2001.gads
Tālākizglītība
Par sekciju
Lai realizētu vienu no Bibliogrāfijas sekcijas galvenajiem uzdevumiem - sekmēt bibliogrāfu tālākizglītību, 1999.gada 10.-18.aprīlī sekcija organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Vācijas bibliotēkām. Bibliotekāru atsaucība un ieinteresētība bija milzīga - 55 bibliotēku darbinieki piedalījās braucienā. Iepriecināja pašvaldību un bibliotēku vadītāju attieksme, finansiāli atbalstot savu darbinieku piedalīšanos, lai celtu kvalifikāciju.
Nedēļas laikā bija iespēja iepazīties ar vairāk kā 11 dažāda tipa bibliotēkām - zinātniskajām, akadēmiskajām, publiskajām un bērnu bibliotēkām.
Brauciena galamērķis bija iepazīšanās ar Vācijas nacionālās bibliogrāfijas centru Frankfurtē, kura pieredze nacionālās bibliogrāfijas apzināšanā un apkopošanā bija ļoti noderīga Latvijas bibliogrāfiem.
Vertīga pieredze tika iegūta pašlaik Latvijas bibliotekāriem tik aktuālajos jautājumos kā retrospektīvā konversija un dokumentu piegāde.
Par braucienā gūto pieredzi liela daļa dalībnieku ir dalījusies iespaidos vietējā presē un uzstājušies dažādos pasākumos. Patīkami, ka vairāku bibliotēku gada atskaitēs šis brauciens minēts kā viens no vērtīgākajiem pasākumiem. Visi materiāli ir apkopoti Bibliogrāfijas sekcijā.


Pieredzes braucienā apmeklētās Vācijas bibliotēkas
1. Vācu bibliotēku institūts (Deutsches Bibliotheksinstitut)
2. Vācijas dokumentu piegādes centrs SUBITO, DBI-LINK
3. Jeruzālemes jauniešu bibliotēka (Berlīne)
4. Filipa Šēfera bibliotēka (Berlīne)
5. Luīzenbādes bibliotēka (Berlīne)
6. Volfsburgas (Wolfsburg) pilsētas bibliotēka
7. Hercoga Augusta bibliotēka Volfenbitelē (Wolfenbüttel) - vācu seniespiedumu kolekcija 1601-1700, Eiropas Kultūras vēstures un pētniecības centrs 
8. Bīlefeldes (Bielefeld) universitātes bibliotēka
9. Gīterslo (Gütersloh) pilsētas bibliotēka
10. Ķelnes (Köln) pilsētas bibliotēka
11. Vācu bibliotēka Frankfurtē (Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main) - Vācijas nacionālās bibliogrāfijas centrs


Brauciena maršruts pa Vācijas bibliotēkām
Pirmdiena
12. aprīlis
Berlīnes bibliotēkas (DBI - SUBITO, DBI-LINK, Jeruzālemes jauniešu bibl., Filipa Šēfera bibl., Luīzenbādes bibl.)
Otrdiena
13. aprīlis
Volfsburgas pilsētas bibliotēka
Hercoga Augusta bibliotēka Volfenbitelē
Trešdiena
14. aprīlis
Bīlefeldes universitātes bibliotēkaGīterslo pilsētas bibliotēka, pusdienas krodziņā, pilsētas apskate, pieņmšana pie birģermeisteres
Ceturtdiena
15. aprīlis
Ķelnes pilsētas bibliotēka, pilsētas apskate
Piektdiena
16. aprīlis
Brauciens pa Reinas ieleju (Loreleja)
Vācu bibliotēka Frankfurtē
pilsētas apskate

| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |